İstanbul 5 Şubesi

SÖZLEŞMELİ İSTİHDAM BİTMELİ AİLELER BİRLEŞMELİ

sözleşmeli istihdam bitmeli, aileler birleşmeli

Değerli eğitimci arkadaşlarım, değerli basın mensupları,

Sözleşmeli öğretmenler için eşit özlük hakları ile kadro talebimizi dile getireceğimiz ve

parçalanmış aileleri kavuşturacak bir düzenlemenin yapılması çağrısında bulunacağımız basın

açıklamamıza hoş geldiniz.

Bir öğretmen düşünün ki diğer tüm çalışanlar mesai bitiminde evine, ailesine giderken, o, aile

hasreti kokan soğuk bir dört duvar içine doğru yürümektedir. Diğer tüm ebeveynler

çocuklarıyla hafta sonu planları yaparken, o, eş ve çocuk hasretiyle kahrolmaktadır. Herkes

aklıyla, bedeniyle kendisini işine verip coşkuyla çalışırken, o, bedeniyle sınıfta, aklıyla uzak

düşmüş yuvasındadır. İşte o, sözleşmeli öğretmendir ve tasavvurun ötesinde acı bir Türkiye

gerçeğidir.

Değerli eğitimci arkadaşlarım, değerli basın mensupları,

Bugün bu alanda, sözleşmeli öğretmenlerimizle birlikte, adalete ve hakkaniyete, insan

haklarına ve çalışma ahlakına aykırı bir uygulamaya son verilmesi talebimizi haykırmak için

toplandık. Geleceğin nesillerini yetiştirmenin övüncünü yaşamak isteyen kamu görevlisini

ailesinden ayrı, çocuklarına hasret bırakan sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının

mağduriyetlerine ‘dur’ demeye geldik. Bilinmelidir ki kamu hizmetlerinde kalite, süreklilik,

kapsayıcılık ve güvenlik kadar, kamu görevlilerinin istihdam şekli, çalışma şartları, mali,

sosyal ve özlük hakları da önemlidir.

Kamu görevlilerinin ‘genellik, adillik, eşitlik’ ilkelerine uygun hükümlerle muhatap olması,

‘saygın iş’ anlayışının bir gereğidir. Anayasanın, ‘Asli ve sürekli nitelikteki kamu

hizmetlerinin kamu görevlileri eliyle yürütülmesi’ gerektiğine ilişkin hükmü ortadayken ve

aynı unvanda kadrolu statüde istihdam olmasına rağmen, eğitim-öğretim hizmetinde

sözleşmeli öğretmen çalıştırılmasını kabul etmemiz mümkün değildir. Sözleşmeli öğretmen

istihdamı, gerek sözleşmeli eğitimciler gerek istihdamı gerçekleştiren kurumlar gerekse farklı

statüdeki personelden aynı kamu hizmetini alan öğrenci ve ebeveynler açısından ciddi sorun

oluşturmaktadır. Sözleşmeli öğretmenlik, kabul edilmiş hatanın tekrarı, geçmiş sıkıntıları

unutmanın, aynı kısır döngüyü yeniden kurup birçok değeri heba etmenin adıdır.

Türkiye, 2005-2011 tarihleri arasında sözleşmeli öğretmen istihdamı deneyimini yaşamıştır.

Bu tarihler arasında 70 bin civarında sözleşmeli öğretmen istihdam edilmiştir. Ancak, kurum

içi çalışma barışının bozulması, öğretmenlerin verimliliğinin düşmesi, Millî Eğitim

Bakanlığı’na ve eğitim politikalarına olan güvenin azalması, sözleşmeli ile kadrolular

arasındaki farklılıklardan doğan dava yükü ve hukuki karmaşa gibi sebeplerden dolayı eğitimöğretim

faaliyeti olumsuz etkilenmiş, 2011 yılında sözleşmeli öğretmenliğe son verilmiştir.

Sözleşmeli öğretmenliğe son veren Kanun Hükmünde Kararname’nin gerekçesinde yer alan,

“Sözleşmeli personel istihdamının; kamu hizmetlerinin etkili, verimli ve hızlı bir şekilde

yürütülmesini sağlamadığı; uluslararası hukuka ve anayasaya aykırı bir şekilde, kamu

personeli arasında mali ve sosyal haklar ile diğer haklar arasında farklılığa, eşitsizliğe,

adaletsizliğe sebep olduğu” şeklindeki tespitler bugün için de geçerlidir. Peki, aradan geçen

zaman zarfında ne değişti de bugün sözleşmeli öğretmenlik dayatmasında ısrar ediliyor?

Kimse bunun cevabını kamuoyuna ve eğitimcilere veremiyor ama bu sorun can yakmaya,

mağdur etmeye devam ediyor.

Yıllardır aynı şeyi söylüyoruz. Aynı vazifeyi yapan kamu görevlileri arasında hak ve

ücretlerde eşitsizlik kabul edilemez. Aynı sınıfta aynı dersi anlatan, aynı okulda aynı isim ve

vasıfla görev yapan öğretmenler arasında ayrımcılık olmaz, olmamalıdır. Aksi hâlde çalışma

barışı yara alır, iş verimi azalır. Anayasanın eşitlik ilkesi çiğnenir. Aynı işi yapan kadrolularla

sözleşmeliler arasında fiili bir hiyerarşi üretilir.

Sözleşmeli öğretmenlerimiz iş güvencesi, sosyal güvence statüsü, vergi dilimi, net ek ders

ücreti, kademe-derece ilerlemesi, görevde yükselme, unvan değişikliği, yurt dışı eğitim ve

görevlendirme, mazerete ve isteğe bağlı yer değişikliği, harcırah, dil tazminatı, norm kadro

fazlalığına dayalı süreçler, net hazırlık ödeneği gibi, aynı okulda, aynı sınıfta, aynı işi yaptığı

kadrolu öğretmenlere sağlanan haklardan faydalanamamaktadır. Sözleşmeli öğretmenlik

uygulaması anayasal hakları sınırlamakta, aile bütünlüğünü bozmakta, eşleri birbirinden,

çocukları da anne babalarından ayrı bırakmakta, öğretmenleri işi ile eşi arasında tercihe

zorlamaktadır. Haklı taleplere, geçerli mazeretlere duyarsız yanlış istihdam politikası

öğretmenlerimizin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekte, eğitimde verimliliği

düşürmektedir. Kadrolu öğretmen mevzuatın verdiği güvenceyle aile bütünlüğünü sağlarken,

sözleşmeli öğretmen ailesine kavuşacağı gün için şafak saymaktadır.

Kamu istihdam politikalarına yön verenler, nitelikli kamu hizmetinin ancak iş ve iç huzuruna

kavuşmuş, anayasal hakları tesis edilmiş kamu personeli eliyle yürütülebileceğini görmelidir.

Eğitimciler, işi ile eşi arasında tercihte bulunma çelişkisinden kurtarılmalı, anasından

babasından ayrı büyüyen çocukların aile hasretine son verilmelidir.

Mutlu, yerinden ve işinden memnun öğretmenler demek, Doğu ve Güneydoğu Anadolu

bölgeleri başta olmak üzere, İstihdamda güçlük çekilen yerlerde eğitimde kalitenin ve

başarının artması demektir. Eğitimdeki başarı, terörle mücadelede de en etkili yöntemdir.

Okulda olması gereken çocukları dağda görmek istemiyorsak eğitimde teşvik sistemine

geçmek zorundayız. Terör ancak eğitimle biter. Terör biterse kalkınma olur. Genç işsizliği

azalır. Gençliğin enerjisi refaha, kalkınmaya, bölgenin gelişmesine harcanmış olur. O hâlde,

ucuz işçilikten farksız ücretli öğretmenlik ayıbına dur denilmelidir. Aileleri bölen, öğretmenin

zihnini ailevi sorunlarla meşgul eden, aynı işi yapanlar arasında sosyal hiyerarşi üreten, hak

ve ücretlerde haksızlıklara fırsat veren sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına son verilmelidir.

Personel sisteminde bir devrim yapılmalı; iş güvencesi için, eşit işe eşit ücret için, çalışma

barışı için, emekte performans, hizmette yüksek kalite için, bütün kamu sistemi kadrolu

istihdamda birleştirilmeli, adaletsizlikler bitirilmelidir.

Demokratik ve sosyal bir hukuk devleti niteliğinin önemsendiğini ve öncelendiğini kamu

personel sistemi tarafında hem vurgulamanın hem de ispatlamanın en kolay ve kesin yolu,

kamuda istihdam politikasının kadrolu ve güvenceli istihdam olarak benimsenmesidir. O

hâlde sözleşmeli öğretmenlik bütünüyle terk edilmeli, mevcut sözleşmeli öğretmenler

ivedilikle kadroya geçirilmelidir.

Eğitim-Bir-Sen olarak diyoruz ki Türkiye’nin gücü ve tarihi birikimi sahip olduğu inanç ve

medeniyeti insan, insan onuru, aile ve emek konusundaki güçlü hassasiyeti, güvencesiz

istihdamı kamuda terk etmeyi aile kurumunu muhafaza etmeyi zorunlu ve mümkün

kılmaktadır.

Bizler, Türkiye’nin gerek mali gerekse fikrî gücünün en kısa süre içerisinde sözleşmeli

öğretmenleri kadroya taşımaya, sözleşmeliliği tarihte kötü bir anı olarak bırakmaya

yeteceğine inanıyoruz. Yetkililerden, sözleşmeli öğretmenlerimizin aile hasretine son verecek,

onları ailelerine kavuşturacak adımı atmalarını, ara tatilde tayin hakkı vererek mahzun yüzleri

güldürmelerini istiyor ve bekliyoruz.